Onze visie

In alle vormen van ondersteuning doen we dit met respect voor de normen en waarden van het volk van Myanmar. De hulp die we bieden is gebaseerd op een hulpvraag. Deze hulpvraag moet afkomstig zijn van inwoners of instanties van Myanmar.

We streven naar een open en transparant systeem van communicatie en ondersteuning dat niet is gebaseerd op enig specifiek politiek of religieus doel.

LAMYANG, MYITKYINA, KACHIN STATE

We ondersteunen Lamyang, een dorpsgemeenschap nabij Myitkyina, de hoofdstad van Kachin, Noord-Myanmar.

We helpen bij de realisatie van een overdekte Dorpsmarkt annex Gemeenschapshuis. Dorpelingen stellen we instaat om bij ons een vorm van microkrediet aan te vragen. Voor meer informatie zie onze nieuwsbrieven.

ECOLOGISCHE LANDBOUW EN VEETEELT

We onderzoeken mogelijkheden om een farmer in Lamyang te helpen om zijn zeer goed lopend ecologisch gemengd bedrijf om te vormen tot een expertisecentrum voor boeren in de omgeving.

Educatie

In het onderwijs is een achterstand. Het niveau van zowel de praktische organisatie, de competenties van de docenten alsook de didactische diepgang van het onderwijssysteem is aan een revisie toe. Er wordt gezocht naar betere onderwijsvormen dan de bestaande.

We ondersteunen de ambities van Sumlut Naw Zet, een jonge Birmaan in Myitkyina, die een school opricht met een democratische, holistische inslag. De school is vooral gericht op de toekomst van de gemeenschap van Lamyang. We financieren er reeds een lerares Engels en een administratieve schoolkracht die tevens voor ons werkt als contactpersoon, naast het schoolhoofd.